Τακτική

6ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΠΠ   4-12-2020

 Στάικος Βεργέτης : «Μοντέλο παιχνιδιού: Πως το επιλέγουμε, πως το προπονούμε;«

https://vimeo.com/487360486/502a3e2a88

1ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΠΠ

Αθανάσιος Τερζής Καθ. Φυσ. Αγωγής 23/11/2020

Θέμα: Διάσπαση αντιπάλου από τις πτέρυγες(Τοποθετήσεις –κινήσεις και συνδυαστικό παιχνίδι σύμφωνα με την τακτική του ‘’Pep Guardiola’’
https://vimeo.com/482785292/a4060a7a33
 

Σύστημα Εναντίον Συστήματος – 13/5/16 – Πετράκης Ιωάννης

Θετική Μετάβαση – 15/5/2015 – Πετράκης Ιωάννης